Andalská invaze

STAŽENÍ PROFIL SERIEPEDIE RECENZE

 

Andalská invaze byla migrace Andalů z jejich domoviny Andalosu na východním Essosu do Westerosu v době 6000 let před Válkou Pěti Králů. Měla několik vln přes mnoho staletí, ale nakonec zničila nebo dobyla všechny První lidi jízdě od Šíje. Na konci invaze nahradili Andalové První lidi jako hlavní etnikům a kulturní skupina Westerosu do té míry, že lidé žijící v Essosu často říkají Westerosu Země Andalů.

Andalové v Essosu

Andalové byli vysoká plavovlasá rasa, jejíž původní domov leží za Úzkým mořem na západním pobřeží Essosu v regionu Andalos. Podle jejich legendy se jim v Andalských horách odhalil Bůh Sedmi, od kterého odvozují svou Víru Sedmi. Nedlouho poté právě v důsledku nové víry se přeplavili přes moře, aby dobyli Westeros. Mnozí jejich bojovníci ukazovali oddanost víře tím, že si nechali symbol Sedmi – Sedmicípou hvězdu – vyrýt na čelo.

Od jejich původního vylodění v Údolí se jejich migrace rozšířila v několika vlnách po celém Westerosu a tento proces trval dlouhá staletí. V té době byl celý kontinent mozaikou stovek malých království Prvních Lidí. Sjednocené síle Andalů se tak nepostavila na odpor žádná výraznější síla, což jejich dobývání území velmi usnadnilo.

Zatímco První lidé používali bronzové zbraně, Andalové na kontinent poprvé přinesli železo a ocel. Vojenská taktika Andalů také prvně představila vůbec koncept rytířství a tedy elitní bojovníky v plné zbroji, kteří do bitvy vyjížděli na silných koních. Kavalírský koncept cti vycházel z Víry sedmi. První lidé tohle samozřejmě nemohli nijak vyrovnat. Jak Andalové dobývali jižní Westeros, nemilosrdně vymýtili také Staré bohy lesa a konvertovali obyvatele na svou vlastní víru.

Během staletí dobyli Andalové celý kontinent až na Sever, kde se Král na Severu z linie rodu Starků ubránil. Díky tomu na Severu přežila i víra ve Staré bohy, kterou sem přinesli První lidé. Jediný přístupna sever vede přes Krk, úzkou šíji země plnou močálů. U jediné silnice vycházející z tohoto území stojí dávná pevnost Moat Cailin, což z místa činí perfektní obranný bod – Andalské nájezdy se po staletí tříštily právě o Moat Cailin jako voda o skálu, takže Sever jim nikdy nepodlehl.

Magii Dětí lesa viděli Andalové jako rouhání se Víře sedmi, takže toto etnikum masakrovali, kdykoli se s ním setkali, stejně jako pálili posvátné stromy napříč celým Westerosem. Děti lesa nebyly nikdy příliš početným národem a během Dlouhé Noci a války s Bílými chodci utrpěli ztráty, ze kterých se nikdy zcela nevzpamatovali. Po Andalském zákroku zbyla jen hrstka, která posléze zmizela i z historie do té míry, že o 6 000 let později mnozí věří, že vlastně nikdy neexistovali. Skupinky přeživších ale utekly na Sever za Zeď do jeskyní Tříoké vrány, mimo zrak kohokoli až do Branova příchodu.

Kvůli svému statusu mimo zákony se Noční Hlídka nikdy nestala přímým účastníkem Andalské Invaze. Částečně to bylo taky proto, že Zeď je daleko na Severu, kam se nájezdy nikdy nedostaly. Kromě toho došli Andalové k závěru, že neuškodí podpořit skupinu bránící kontinent před Divokým lidem. Navíc sem mohli posílat mladší syny na výcvik, kriminálníci za trest nebo vojáky poražené ve vlastních válkách.

Součástí přísahy Noční Hlídky je neúčast v politice kontinentu. Řád taky dychtivě vítal Andaly, kteří se přidali k řadám Hlídky. Celkově tedy tato frakce nebyla invazí nijak dotčena a změny uspořádání na Jihu je nijak výrazně netrápily.

Dohra

Andalští septoni konvertovali většinu Prvních lidí jižního Westerosu na Víru Sedmi. Po staletích „invaze“ přestaly, jak nová Andalská království utvořila novou tvář jižního Westerosu, přestala fungovat jako sjednotitel a začala bojovat mezi sebou. Války mezi Severem a jihem se někdy během tisíců let vyskytly také, ale šlo spíš o politické půtky. Andalům bylo celkem jedno, jestli budou bojovat se Severem nebo s jinými Andaly v dosahu.

Pokud jde o Jih, konflikty tu trvaly různě podle toho, jak dlouho zabralo podmanění konkrétního regionu. Většinou ale zabraly aspoň několik staletí. Liší se jen Železné ostrovy, které zabral rod Hoarsome asi 2 000 let po původní invazi do Údolí Arrynu. Kvůli své izolované pozici na západním pobřeží hlavního kontinentu byly právě Železné ostrovy zřejmě posledním regionem Jihu, který Andalové dobyli.

Po tisíci letech Víra Sedmi a Staří bohové do jisté míry splynuli. Díky tomu se po dlouhou dobu neobjevily války ve jménu náboženství. Zatímco První lidé na Severu zůstali, všude jinde se Andalové stali dominantním etnikem i kulturou.

Následky Andalské invaze se liší oblast od oblasti. V Údolí Arrynu, kde začala, byli První lidé prakticky vyhlazeni (i když existují výjimky v podobě rodů, které od nich svůj původ stále odvozují). Tisíce let poté se dají obyvatelé Údolí považovat za lidi s nejčistší Andalskou krví.

Na Severu je to do značné míry opačně, nicméně tisíce let svazků s dalšími velkými rody z Jihu přece jen přinesly něco i sem.

V mnoha dalších regionech Andalé jen dobyli a ovládli První lidi, nevyhlazovali je a andalský šlechta tak vládne původnímu lidu. Postupem času samozřejmě i tyhle třídní rozdíly do nějaké míry splynuly. Kromě toho, stejně jako se šlechta mohla propadnout na společenské dno, mohli si prostí lidé najít ve společnosti cestu vzhůru – obchodem, sňatkem, vojenským vítězstvím apod.

Andalské rody taky uzavírali sňatky s místní šlechtou už při prvních konfliktech, aby posílili vlastní nároky, takže toto míšení trvalo už od prvních vln migrace. Nevyhlo se to ani Lannisterům, Tullyům, Tyrelům či dalším. Všichni mají nějakou původní krev, i když se považují na Andalské rody, většinou kvůli přijetí kultury a náboženství.

Železné ostrovy jsou opět trochu zvláštnost, prototože dobývající andalové se do značné míry asimilovali s místními obyvateli včetně kultury „Železných“. Dokonce zavrhli Víru sedmi a přijali Potobeného boha. Vznikla tu tedy rodová směska, jen s oddělenou kulturou. Z čistě praktických důvodů se nová kultura neujala v místním tvrdém životě, ačkoli místní přejali ze stejného důvodu minimálně jazyk.

Dorne byl Andaly taky dobyt a smísili se tu s Prvními lidmi, ale zůstali do značné míry oddělení.

Bez ohledu na různé lokální varianty a ubránivší se Sever se Andalové stali dominantou kontinentu Dokonce i Sever nakonec převzal jejich jazyk, který už je ve Westerosu natolik běžný, že se stal obecnou řečí. Dokonce i v původním Essosu dnes říkají Westerosu „Země Andalů“.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.