Divocí

STAŽENÍ PROFIL SERIEPEDIE RECENZE

 

„Neklesáme před nikým za Zdí.“

Mance Rayder

 

Svobodný lid je sebepojmenování pro lidi žijící na územích za Zdí, tedy stále na kontinentu Westerosu, ale za severní hranicí Sedmi království. Jejich jméno odkazuje na strukturu společnosti bez vlastní nebo dědičné politické autority, pouze s lídry, které se rozhodnou následovat. Obyvatelé Sedmi království jim říkají „divocí“, zatímco Svobodní říkají komukoli jižně od Zdi „pokleknuvší“.

Normálně jsou divocí roztroušeni do mnoha rozdílných soupeřících klanů, ale občas se sjednotí pod jedním náčelníkem známým jako Král Za Zdí, jak tomubylo u Mance Raydera. Nyní jsou spojenci Rodu Starků poté, co byli mnozí z nich zachránění Jonem Snowem.

Termín „divocí“ je někdy použit i uvnitř Westerosu na odlišení dalších „divochů“, například pro lidi klanů z Údolí, kteří odmítali vládu rodu Arrynů. Mimo tento kontext ale termín označuje hlavně kohokoli, kdo žije za Zdí.

Historie

 

„Není to tvá země! My tu byli celou dobu! Tys jen vztyčil velkou Zeď a prohlásil ji za svou!“

Ygritte

 

Svobodní se sjednocení pod Králem Za Zdí ocitali průběžně po celou svou historii. Jsou potomky Prvních Lidí stejně jako Seveřané. V podstatě jde o lidi, kteří neměli štěstí na život na Severu, když byla před tisíci lety vztyčena Zeď. Kromě samotného původu panuje mezi Svobodnými a Seveřany hodně kulturních shod. Divocí jsou ale blíže samotným Prvním lidem, i když postrádají jejich úroveň politické organizace. Sever byl totiž pod kulturním vlivem Andalů při jejich invazi před 6 000 lety do doby, než Targaryenská invaze sjednotila Sedm království do jedné říše před třemi staletími.

Od stavby Zdi se Divocí často pokoušeli o invazi do Westerosu. Jon Snow sám zmínil šest takových pokusů za posledních tisíc let ještě před Mancem. Obvykle takové pokusy vedl Král Za Zdí, zvolený právě kvůli tomu. Navzdory houževnatosti a statečnosti Divokých tyto pokusy vždy selhaly kvůli nedostatku zbraní, výcviku a vojenské organizaci, která je na jihu běžná. Nicméně divocí stále útočí na nejsevernější regiony kontinentu.

Během staletí lidé většinou zapomněli, proč byla vlastně Zeď postavena a zůstali i názoru, že slouží k obraně právě proti Divokým, které považují za primitivní divochy a barbary. Samotná Noční Hlídka ale ví, že původně šlo o obranu proti mytickým Bílý Chodcům. Protože ti se ale už osm tisíc let neukázali, soustředí se právě na nájezdy Divkoých a vysílá na sever patroly, které se snaží sledovat jejich pohyby. Z původní hrdé skupiny bojovníků se také postupně stala spíše místem pro pobyt vyhnanců a kriminálníků.

Kultura

Svobodný lid sestává z mnoha různých frakcí a kmenů, někdy usazených obyvatel, jindy zuřivých divochů. Odlišné frakce mají vlastní kultury i kulty stejně jako rozličné jazyky. Pokud nejsou zrovna sjednoceni, stráví většinu času vzájemnými boji nad každou hloupostí.

Uctívají Staré Bohy Lesů jako jejich vzdálení bratranci na Severu. Dokonce i na území Starků se najdou následovníci Víry Sedmi, často jižní šlechtičny, které se na Sever provdaly kvůli spojenectví. Za Zdí jsou ale Staří bohové jedinými uctívanými.

Ženy se také účastní nájezdů na jih společně s muži a jsou známy jako oštěpoželky.

Hlavním rozdílem Svobodných proti středověké společnosti Sedmi Království je že Svobodní nerozeznávají uvnitř vlastní společnosti dědičnou šlechtu. Jsou velmi hrdí na svůj „svobodný“ status a následují jen ty vůdce, které si sami zvolí. I když se občas sjednotí pod Králem Za Zdí, nejsou titul ani pozice dědičné, protože Svobodní nenásledují člověka jen proto, kdo byl jeho otec. Budou ho následovat do bitvy, ale nepraktikují žádné ceremonie podřízenosti jako poklekávání před ním a zvaní ho „Výsosti“. Lidi Sedmi Království nazývají „pokleknuvší“, protože fyzicky klesají před někým, koho si jako vládce nezvolili. Ve společnosti Svobodných neexistuje sociální stratifikace na nižší a vyšší.

Druhou stránkou mince je skutečnost, že bez centrální autority jsou Svobodní natolik „svobodní“, že neustanovili ani nepraktikují žádné právo. Muž má, co může vzít a jeho majetkem je to, co je sám schopen ubránit. V mnoha ohledech je to brutálnější a chaotičtější než feudální společnost Westerosu, ale v některých ohledech je jejich společnost rovnější.

Divocí nepohřbívají své mrtvé, pálí je. Nemá to co dělat s náboženstvím – je to prevence možnosti jejich oživení Bílými Chodci. Pokud není k dispozici oheň, tělo aspoň setnou a naporcují, aby zombie z něj byla nepoužitelná.

Klany

V čase Války pěti králů byli Divocí rozdělení na 90 různých klanů či kmenů, některé z nich byly s ostatními na válečné struně. Za běžné situace jsou politicky rozdělení, ted byli sjednocení pod Mancem Rayderem. Blížila se totiž další silná zima a s ní Bílí Chodci. Po Mancově smrti cestovali Tormund a Jon Snow do Hardhomu. Společně s Noční Hlídkoua Divokými chtěli přesvědčit zbytek Svobodných, aby se k nim připojili ve válce právě proti Chodcům a jejich armádám zombií.

Postoje k Divokým

Během své přítomnostina Černém hradě rozebíral Tyrion Lannister Divoké s Benjenem Starkem a Yorenem. Ačkoli s nimi přímo nesympatizoval, dal jasně najevo, že v jeho očích Divocí a zbytek Westerosu liší jen tím, že žijína opačných stranách Zdi.

S Jonem Snowem jako zástupcem Divokých a trvající hrozbou Bílých chodců bylo Divokým poskytnuto v Sedmi Královstvích útočiště a momentálně tu normálně žijí a fungují jako spojenci Starků v boji s Nočním Králem.

Významní Divocé

Mance Rayder – Král Za Zdí, bývalý přísežný bratr Noční Hlídky. Zabit z milosti Jonem Snowem poté, co byl odsouzen k upálení na hranici.

Tormund, zvaný „Tormund Giansbane“, jeden z Mancových pobočníků.

Ygritte. Mladá kopinoška, se kterou se Jon Snow setkal a bývalá členka válečné bandy Pána Kostí. Zabita Ollym během bitvy o Černý hrad.

Pán Kostí, známý také jako Rattleshirt. Lídr nájezdné bandy spojené nyní s Mancem. Zabit Tormundem za odmítnutí spojenectví s Jonem Snowem.

Karsi, náčelnice klanu v Mancově armádě. Zabita zombiemi na Hardhomu a přeměněna v jednu Nočním Králem.

Osha, bývalá kopinoška a nyní věrná služebnice Starků a ochránkyně Brana a Rickona Starkových. Zabil ji Ramsay Bolton.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.