Brienna z Taarthu

STAŽENÍ PROFIL SERIEPEDIE RECENZE

 

„Celý můj život se nade mnou muži jako ty ušklíbali a celý svůj život jsem muže jako ty zašlapávala do prachu.“

Brienne k Jaimeu Lannisterovi

 

Brienna Tarth, známá obvykle jako Brienna z Tarthu, je bojovnice Domu Tarthu, vazala Rodu Baratheonů a jediná dcera Lorda Selwyna Tartha.

Je jediným přeživším dítětem a dědičkou Lorda Selwyna z Evenfall Hall na ostrově Tarth, který se nachází na Úzkém moři u pobřeží Bouřných zemí. Na ženu Westerosu je neobvykle vysoká a svalnatá a už jako dítě si vyvinula lásku k bojovým aktivitám. Vyrostla ve velmi schopnost bojovnici a snila, že se stane rytířem.

Její matka zemřela, když byla ještě velmi malá, takže si ji ani nepamatuje. Měla několik sourozenců, ale ti zemřeli ještě jako děti. Jakožto jediný potomek je v pozici poměrně perspektivního sňatku mužů z dalších velkých rodů, ale kvůli svým fyzickým atributům a osobnosti nikdy netoužila po alianci s jiným rodem skrze sňatek.

Říká se jí také Panna z Tarthu, nebo, více znepokojivě, Brienna Krásná kvůli jejímu vzhledu.

Historie

Strávila většinu svého života jako objekt opovržení, odmítnutí nebo přinejlepším lítosti. Když se zkoušela oblékat a chovat jako pravá lady, setkala se s posměchem a pohrdáním kvůli svému neatraktivnímu vzhledu a nedostatku ženských společenských vlastností; když se vydala cestou boje, která více odpovídala jejím schopnostem, vysloužila si opovržení a odpor pro svoje pohlaví navzdory nepopiratelným dovednostem.

Život v tomto duchu posměchu a blahosklonnosti vedl k tomu, že se stala extrémně pragmatickou a neomalenou. Poskytl jí nicméně také nervy z Valyriánské oceli a naprosto se nebojí postavit se jakémukoli bojovníkovi včetně tak obávaného jako je Jaime Lannister (pravděpodobně nejlepší šermíř v říši), Lorasu Tyrrellovi nebo Sandoru Cleganovi (brutálnímu a extrémně obávanému člověku s neblaze proslulou povahou).

Možná díky tomuto osobnímu pozadí je Brienna nejistá v osobnosti jako je ve vzhledu; Catelyn Stark si všimla, že nemá onu sebejistotu jiných žen bojovnic. Touží po respektu a přijetí ostatních a celkem snadno dává svoulásku a loajalitu lidem, který jí prokáží i tu nejmenší míru zdvořilosti. Renly Baratheon, Catelyn Stark a Jaime Lannister jsou mezi hrstkou těch, kteří tímto způsobem získali Briennino přátelství.

Podobně jako Ned Stark se řídí svým vlastním smyslem pro čest a povinnost, čímž vnímá většinu nečestných aktů jako zcela nepřípustné. Často čelí situacím, kdy její cti odporuje jejímu srdci – přiznala se Jaimemu, že její selhání v ovlivnění Blackfishů by vedlo k tomu, že by spolu oni dva museli opět bojovat. Řekla to jasně způsobem vyjadřujícím, že s ním bojovat nechce, ačkoli má nepopiratelnou šanci ho porazit.

Umí být tvrdohlavá, sarkastická, cynická a odsuzující, ale je také upřímná, přímá, loajální a odhodlaná. I když se jí od většiny rytířů dostalo velmi mizerného zacházení, inklinuje Brienne k idealizovanému konceptu rytířství. Navzdory – nebo snad právě proto – faktu, že neočekává od okolní společnosti jakéhokoli uznání svých činů nebo schopností, snaží se každý den naplňovat právě rytířské ideály.

Naplňuje tento koncept až do formálních detailů, kdy během vrcholu souboje s Ohařem prohlásí, že ho nechce zabít (což on ignoruje a bojuje dál), nebo provádí zabití Stannise Baratheona jako oficiální popravu včetně toho, že mu dovolí poslední slova. Nicméně chybně uvádí, že Renly byl pravým králem, i když byl druhý po Stannisovi, ale to bylo hlavně z osobní věrnosti.

Brienne se časem prokázala jako jedna z nejtvrdších bojovnic Westerosu, ačkoli nejvíc podceňována. V boji spoléhá na kombinaci své zastrašující velikosti, síly a nepolevující brutality, se kterou vyhrává většinu soubojů. Tenhle styl jí dovolil porazit Lorase Tyrella a Sandora Clegana, dva největší bojovníky říše.

Umí bojovat se třemi muži najednou, porazit dva vojáky s brněním ve stísněném prostoru a ubrání se Jaimemu Lannisterovi. I v případě nápadné nevýhody jako neozbrojenosti by pokračovala v brutálním boji, což ukázala při souboji s Ohařem ve chvíli, kdy ji zbavil meče. Jaime přiznal, že ji považuje za dobrého bojovníka, ještě než se stali přáteli.

Osobnost

Brienna z Tarthu je extrémně vznešená a skromná v každé situaci, což dokazují její opakovaná sdělení, že není rytíř, dokonce ani lady – ačkoli je nepopiratelně leda z Tarthu jakožto jediná dcera Lorda Selwyna. Tohle je pravděpodobně způsobeno jejím osobním přesvědčením, že neodpovídá standardům pravého rytíře, protože byla kvůli vzhledu a pohlaví podceňována celý svůj život. Ironií situace je, že je dokonalým příkladem pravého rytířství. Je silnou a schopnou bojovnicí, je milosrdná a soucitná, neotřesitelně věrná a odhodlaná, a bere extrémně vážně svoje povinnosti coby bojovnice přísahající vyšší autoritě. Jediný důvod, proč není stejně vnímána lidmi Sedmi království, je, že je žena.

 

„Nejsem lady.“

 

Brienne: „Zbabělče! Jedno neštěstí a už se vzdáváš?“

Jaime: „Neštěstí?!“

Brienna: „Ztratil jsi ruku.“

Jaime: „Ve které držím meč! Byla to ta ruka.“

Brienne: „Ochutnáš…jednou ochutnáš skutečný svět, kde lidi ztrácejí důležité věci a už fňukáš, pláčeš a končíš. Zníš jako zatracená ženská!“

 

„Potřebuješ důvěru, když chceš příměří.

Brienne k Jaimemu

 

Arya: „Kdo tě naučil bojovat?“

Brienne: „Můj otec.“

Araya: „Můj nikdy nechtěl. Říkal „bojování je pro kluky.““

Brienne: „Můj říkal to samé, ale stejně jsem se s kluky furt prala…a furt prohrávala. Nakonec řekl, „Když už to budeš dělat, tak to můžeš dělat pořádně.“

 

„Není nic víc nenáviděníhodné než selhat v ochraně těch, které miluješ.“

Brienne k Podrickovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *