Atlantis


[btnsx id="19654"] Obsah Jason se vypravuje hledat svého otce, který se ztratil na jedné ze svých výprav. Když se ponoří hluboko pod mořskou hladinu, dostane se do vodního víru a je vyplaven u pobřeží jakési starověké krajiny. Jdou po něm vojáci a je zachráněn kolemjdoucím matematikem, mladým Pythagorem, který žije…