Druhý dech


[btnsx id="32279"] Obsah: Třináctidilný seriál o chovu krav, plnění plánů s nimi spojených a lidech, žijících úspěchy a obtížemi živočišné výroby od počátku 70. do druhé poloviny 80. let minulého století. Hodnocení:   [table id=Druhdech /]