Jarmark marnosti / Vanity Fair


[btnsx id="28235"] Obsah: Adaptace stejnojmeného románu od Williama Makepeace Thackeray z roku 1848. Příběh je zasazen do období Napoleonských válek. V centru dění se ocitá Becky Sharp, mladá a ambiciózní Angličanka, která se snaží prodrat na vrchol britské aristokracie. Během své trnité cesty plné lásky, vášně a zrady se dostane až…